Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/Selamat Datang ke Daerah Tutong.jpg/Slider_images/Bangunan JDT.jpg

GALERI 1K1P Daerah Tutong

Alamat :-
Jabatan Daerah Tutong
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
Tutong, TA1141, Brunei Darussalam

IMAG3445.jpg

MAJLIS TADARUS AL-QURAN BULAN RAMADAN 1438H/2017M

Majlis Tadarus Al-Quran Bulan Ramadan Majlis Perundingan Mukim dan Kampung berserta Rombongan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Jabatan-Jabatan dibawahnya Tahun 1438H/2017M bagi Daerah Tutong telah diadakan pada hari Selasa, 4 Ramadan 1438 bersamaan 30 Mei 2017 di Masjid Kampung Penanjong, Tutong.

MAA_8933 edit.jpg

ACARA WALKATON MAJLIS PERUNDINGAN KAMPUNG SENGKARAI, MUKIM PEKAN TUTONG

​ Majlis Perundingan Kampung Sengkarai  dengan kerjasama  Ahli-Ahli Masjid Pengiran Anak Haji Mohamed Alam Kampung Sengkarai dan Persatuan Melayu Sengkarai telah mengadakan Acara Walkaton di perkarangan Masjid Pengiran Anak Haji Mohamed Alam. Kampung Sengkarai.

IMG_0092 (edit).jpg

MAJLIS PEMANTAUAN BACAAN AYAT-AYAT SUCI AL-QURAN MAJLIS KHATAM AL-QURAN 71 KALI KHATAM

 Majlis Pemantauan Bacaan Ayat-Ayat Suci Al-Quran Majlis Khatam Al-Quran 71 Kali Khatam Ahli-Ahli Majlis Perundingan Mukim Dan Kampung Dan Penuntut-Penuntut Sekolah Seluruh Negara Sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-71 Bagi Tahun 2017.

IMG_0064 (edit.jpg

MUZAKARAH DAN LAWATAN YANG BERHORMAT PEHIN ORANG KAYA SERI KERNA DATO SERI SETIA (DR.) HAJI AWANG ABU BAKAR BIN HAJI APONG, MENTERI HAL EHWAL DALAM NEGERI KE DAERAH TUTONG

Tutong, 20 Mei 2017 – Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri mengadakan sesi muzakarah dan  lawatan ke Daerah Tutong bersama Penghulu-Penghulu Mukim dan Ketua-Ketua Kampung Daerah Tutong bertempat di Dewan Kediaman Rasmi Pegawai Daerah Tutong. 

IMG_7110 (edit).jpg