Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Berita Terkini

TAKLIMAT DAN PENGUNDIAN PETAK GERAI PERAYAAN

Taklimat dan Pengundian Petak gerai Perayaan Sempena sambutan Perayaan Ulang Tahun KDYMM 2024.png

​​TUTONG, 3 Julai 2024 - Taklimat dan pengundian petak Gerai Perayaan sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Ke-78  bagi Tahun 2024 bagi Daerah Tutong telah diadakan bertempat di Dewan Utama, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong.

 Kategori gerai dibahagikan kepada empat kategori iaitu jualan makanan dan minuman sebanyak 48 petak, jualan salai-salaian sebanyak 8 petak, jualan pakaian, aksesori dan lain-lain sebanyak 9 petak dan juga khemah aktiviti permainan.


Created at 03/07/2024 16:17 by Hj Astri Azrin Bin Hj Andy Azhar
Last modified at 03/07/2024 16:17 by Hj Astri Azrin Bin Hj Andy Azhar