Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/Sungai Tutong.png/Slider_images/Selamat Datang ke Daerah Tutong.jpg/Slider_images/Bangunan JDT.jpg

DAULAT KEBAWAH DULI TUAN PATIK

TUTONG, 15 JULAI 2024 - Merafak sembah ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena Hari Keputeraan Baginda Ke-78 Tahun. 


Daulat Kebawah Duli Tuan Patik ke 78.png

MAJLIS KESYUKURAN SEMBAHYANG FARDHU MAGHRIB DAN ISYAK BERJEMAAH,MEMBACA SURAH YAA SIIN, TAHLIL DAN DOA KESYUKURAN

TUTONG, 14 JULAI 2024 -  Rakyat di negara ini sememangnya berasa bertuah kerana mempunyai pemimpin dan raja berdaulat, berwibawa, berjiwa rakyat serta prihatin.

Bagi merafakkan doa dan syukur ke hadrat Allah Subhanahu Wata’ala, acara keagamaan sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Ke-78, Tahun 2024, diadakan di semua masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara.


Majlis Doa Kesyukuran Sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah DYMM ke 78.png

MAJLIS SAMBUTAN ILAL HIJRAH 1446

TUTONG, 6 JULAI 2024 -  Negara Brunei Darussalam menyambut ketibaan Awal Tahun 1446 Hijrah dengan Sambutan Ilal Hijrah bagi memperingati peristiwa Hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah, yang diadakan di masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat seluruh​ negara.​


Majlis Sambutan Ilal Hijrah 1446 Peringkat Daerah Tutong.png

MAJLIS PENGANUGERAHAN PELAJAR CEMERLANG AKADEMIK BCGCE PERINGKAT A DAN AS BAGI TAHUN 2023 PTE, Tutong.

TUTONG, 6 JULAI 2024 - Hadir pada majlis ini adalah Yang Mulia Awang Mohammad Sofian bin Haji Basri, Pemangku Pegawai Daerah Tutong selaku tetamu kehormat majlis. Turut hadir adalah Yang Berhormat Haji Mohamad Danial @ Tekpin bin Ya’akub, Penghulu Mukim Ukong, Daerah Tutong; Awg Hj Roslan Bin Datu HLB Hj Abdul Wahab, PIBG-PTET; Cg Muhd Shahnofazli bin Haji Sabli, Pengetua Pusat Tingkatan Enam Tutong; dan Cg Koo Keung Eng, Timbalan Pengetua Akademik Pusat Tingkatan Enam Tutong dan ibu-bapa pelajar-pelajar yang mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan mereka.


Majlis Penganugerahan Pelajar Cemerlang PTET 2023.png

KEMPEN KEBERSIHAN DI BAWAH JAWATANKUASA INDUK ISU-ISU KEBERSIHAN

TUTONG, 4 Julai 2024 - Kempen kebersihan di bawah Jawatankuasa Induk Isu-Isu Kebersihan (JIIK) telah diadakan pada hari Khamis, 4 Julai 2024 bermula dari kawasan Pantai Seri Kenangan hingga ke Simpang 281 dan juga di Kampung Penabai.Kempen kebersihan di bawah jawatankuasa induk isu-isu kebersihan.png

 


Surat Pemberitahuan.png

Borang Aduan.jpg


1k1p.jpg​ 

Facebook.jpg Instagram1.jpg