Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksSenarai Pegawai Daerah

01. Yang Mulia Pengiran Dato Paduka Haji Othman bin Pengiran Salleh

(1965-1972)​

02. Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Abdullah bin Haji Mohd Jaafar

(1972-1974)

03. Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Yahya bin Haris

(1974-1979)

04. Yang Berhormat Dato Paduka Awang Haji Puasa bin Orang Kaya Seri Pahlawan Tudin

(1979)

05. Yang DiMuliakan Pehin Orang Kaya Pekerma Lela Dato Paduka Awang Haji Chuchu bin Pangliama Asgar Dato Paduka Haji Abdullah

(1979-1981)

06. Yang Mulia Dato Awang Haji Hassan bin Yussof

(1981-1983)

07. Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Ahmad bin Pehin Orang Kaya Digadong Seri Diraja Dato Laila Utama Haji Awang Mohd Yusof

(1983-1984)

08. Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Abd Aziz bin Muhammad

(1984-1987)

09. Yang Mulia Dato Paduka Awang Othman bin Awang Damit

(1987-1991)

10. Yang Mulia Awang Haji Maidin bin Ahmad

(1993-1994)

11. Yang Mulia Awang Haji Adnan bin Haji Hanafiah

(1994-1997)

12. Yang DiMuliakan

Pehin Orang Kaya Putera Maharaja Dato Paduka Awang Haji Abdul Ghani bin Pehin Datu Pekerma Dewa Dato Paduka Awang Haji Abdul Rahim

(1997-1999)

13. Yang Mulia Dato Paduka Pengiran Haji Yusof bin Pengiran Kula

(1999)

14. Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Harun bin Haji Ismail

(1999-2001)

15. Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Adnan bin Haji Hanafiah

(2001-2002)

16. Yang Mulia Hepnie bin Orang Kaya Paduka Seri Diraja Abang Haji Abu Hanafiah

(2002-2004)

17. Yang Mulia Awang Abdul Mutalib bin Haji Md Idris

(2004-2007)

18. Yang Mulia Awang Haji Jamain bin Momin

(2007-2008)

19. Yang Mulia Awang Haji Idris bin Haji Md Ali

(2008-2009)

20.​ Yang Mulia Awang Wardi bin Haji Mohammad Ali

(2013-2015)​

21. Yang Mulia Awang Shamsul Bahrin bin Haji Mohd. Hussain

(2016-2020)